Komiteler

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı


Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Osman ÇEKİÇ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Türker KURT, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma Nevra SEGGIE, Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Serap EMİL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Barış USLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Alper ÇALIKOĞLU, Yükseköğretim Çalışmaları Derneği

Arş. Gör. Dr. Sezen APAYDIN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Halime ÖZTÜRK ÇALIKOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Arş. Gör. Şahabettin AKŞAB, Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Bilim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Donald HOSSLER, Southern California Üniversitesi (Emeritus)

Doç. Dr. İlknur MAYA, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Melike Ş. ÇAĞATAY, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Adil ÇORUK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş ÖZBAŞI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi A. Adem YAMAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Afet DUNDAR, National Student Clearinghouse Research Center