Dr. Alper Çalıkoğlu

Dr. Alper Çalıkoğlu
Başkan Yardımcısı

Doktora derecesini 2017 yılında Eğitim Yönetimi programında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden almıştır. Doktora eğitimi sürecinde Erasmus değişim öğrencisi olarak bir dönem Helsinki Üniversite’sinde, TÜBİTAK bursiyeri ve misafir araştırmacı olarak bir yıl Arizona Üniversite’sinde bulunmuştur. Alper Çalıkoğlu yükseköğretimde uluslararasılaşma, uluslararası öğrenciler ve akademisyenlik mesleği konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


Alper Çalıkoğlu received his doctoral degree in the Educational Administration program at Canakkale Onsekiz Mart University in 2017. During doctoral education, he has been to University of Helsinki as an Erasmus exchange student and to University of Arizona as a guest researcher and TÜBİTAK fellow. He continues to carry out academic work in the areas of internationalization in higher education, international students and academic profession.

https://www.researchgate.net/profile/Alper_Calikoglu2