Dr. Hakan Ergin

Dr. Hakan Ergin
Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan Ergin, doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Yetişkin Eğitimi Programı’ndan almıştır. Lisansüstü çalışmaları sırasında ABD’nin State University of New York at Binghamton ve Almanya’nın Wurzburg University adlı yükseköğretim kurumlarında bulunmuştur. Doktora sonrası araştırmacı olarak, ABD`nin Boston College adlı yükseköğretim kurumunda, Profesör Hans de Wit`in danışmanlığında çalışmıştır. İlgi alanları arasında yükseköğretimin uluslararasılaşması, yükseköğretimde göçmen ve mülteciler, beyin göçü, yükseköğretimde kalite, eğitim hakkı ve uzaktan öğrenme yer almaktadır. Halen İstanbul Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir. 


Hakan Ergin received his doctoral degree from Bogazici University’s Adult Education Program. As an international graduate student, he studied at the State University of New York at Binghamton, U.S.A. and Wurzburg University, Germany. He worked at Boston College as a postdoctoral scholar under the supervision of Professor Hans de Wit. His academic interests include internationalization of higher education, migrants and refugees in higher education, brain drain, quality in higher education, the right to education and distance learning. He currently works as a lecturer at Istanbul University, Turkey.