Dr. Hakan Ergin

Dr. Hakan Ergin
Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan Ergin, doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır. Uluslararası lisansüstü öğrenci olarak ABD’nin State University of New York at Binghamton ve Almanya’nın Wurzburg Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. Doktora sonrası araştırmacı olarak, Boston College Uluslararası Yükseköğretim Araştırmaları Merkezi’nde, Profesör Hans de Wit`in danışmanlığında çalışmıştır. İlgi alanları arasında, yükseköğretimin uluslararasılaşması, yükseköğretimin dijitalleşmesi, yükseköğretimde mülteciler, yükseköğrenim hakkı, yükseköğretimin kalitesi ve beyin göçü yer almaktadır. Yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli üniversitelerde ders vermekte olup, ulusal ve uluslararası yükseköğretim üzerine projeler yürütmekte ve danışmanlık yapmaktadır. 


Hakan Ergin holds a doctoral degree from Boğaziçi University. As an international graduate student, he previously studied at the State University of New York at Binghamton, U.S. and Wurzburg University, Germany. He has recently worked at the Boston College Center for International Higher Education as a postdoctoral scholar under the supervision of Professor Hans de Wit. His academic interests include internationalization of higher education, digitalization of higher education, refugees in higher education, the right to higher learning, quality in higher education and brain drain. He teaches at universities in several countries, leads projects and provides consultation on inter/national higher education.