Kurullar

Yönetim Kurulu

Başkan

Dr. Fatma Nevra SEGGİE

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Programından lisans derecesini, 1996 yılında Warwick Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Çalışmaları ve Yöntemleri Programı’ndan yüksek lisans derecesini alan Seggie, doktora derecesini  2007 yılında Michigan Eyalet Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Bölümü, Yükseköğretim, Yetişkin Eğitimi, ve Uzaktan Eğitim Programı’ndan almıştır…

Başkan Yardımcısı

Dr. Alper Çalıkoğlu

Doktora derecesini 2017 yılında Eğitim Yönetimi programında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden almıştır. Doktora eğitimi sürecinde Erasmus değişim öğrencisi olarak bir dönem Helsinki Üniversite’sinde, TÜBİTAK bursiyeri ve misafir araştırmacı olarak bir yıl Arizona Üniversite’sinde …

Sayman

Dr. Serap Emil

Dr. Serap Emil, 2012 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora (Ed.D) derecesini 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Portland State Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesinde öğrenci öğrenmesini…

Sekreter

Şahabettin Akşab

Şahabettin AKŞAB 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. 2014-2016 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda matematik öğretmeni olarak çalışmıştır. …

Üye

Dr. Hakan Ergin

Hakan Ergin, doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır. Uluslararası lisansüstü öğrenci olarak ABD’nin State University of New York at Binghamton ve Almanya’nın Wurzburg Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. Doktora sonrası araştırmacı olarak, Boston College ….

Denetim Kurulu

Başkan

Dr. Adem Yaman

Üye

Dr. Fatma Zeynep Kızıltepe

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, Robert Koleji bitirdikten sonra, lisans ve öğretmenlik eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde …

Üye

Dr. Zafer Çelik