Kurullar

Yönetim Kurulu

1- Dr. Fatma Nevra Seggie (Başkan)

2- Dr. Alper Çalıkoğlu (Başkan Yardımcısı)

3- Dr. Serap Emil (Sayman)

4- Şahabettin Akşab (Sekreter)

5- Dr.Hakan Ergin (Üye)

Denetim Kurulu

1- Dr. Adem Yaman (Başkan)

2- Dr.Fatma Zeynep Kızıltepe (Üye)

3- Dr. Zafer Çelik (Üye)