Kurullar

Yönetim Kurulu

1- Doç. Dr. Fatma Nevra Seggie (Başkan)

2- Doç. Dr. Türker Kurt (Başkan Yardımcısı)

3- Meltem Akbulut Yıldırmış (Sayman)

4- Dr. Ogr Üyesi Serap Emil (Sekreter)

5- Doç. Dr. Sedat Gümüş (Üye)

Denetim Kurulu

1- Dr. Mehmet Ulutaş

2- Doç. Dr. Zafer Çelik

3- Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe