Ana Sayfa

5. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı


Yükseköğretimde 21. Yüzyılın’ın Değişim Gücüne ve Yükselen Eğilimlerine Yanıt


The 5th International Higher Education Studies Conference


Response to the Forces of Change and Emerging Trends of the 21st century in Higher Education

Yükseköğretim Çalışmaları Derneği hakkında

Yükseköğretim Çalışmaları Derneği

Yükseköğretim Çalışmaları Derneği, yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, akademik faaliyetlerde bulunabilmek, ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını konferans, kongre, panel, sempozyum, seminer ve çalıştay gibi bilimsel organizasyonlar aracılığıyla paylaşmak  amacı ile kurulmuştur.

Yükseköğretim Çalışmaları Derneği Akademik Dergileri

Higher Education Governance and Policy

YÖÇAD Yükseköğretim Bültenleri
Gündem: Yükseköğretim

Türkiye’de ve dünyada yükseköğretimin gündemini oluşturan gelişmelere yönelik haberlerle birlikte kitap değerlendirmeleri ve duyurular yer alır.

YÖÇAD Çalıştayları


2. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Çalıştayı

TED Üniversitesi ANKARA
6-7 Nisan 2019

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Çalıştayı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
5-6 Mayıs 2018


1. Uygulamalı Nitel Araştırma Çalıştayı

Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi
13 Mayıs 2017

Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansları