Ana Sayfa

Yükseköğretim Çalışmaları Derneği kimdir?

Yükseköğretim Çalışmaları Derneği, yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, akademik faaliyetlerde bulunabilmek, ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını konferans, kongre, panel, sempozyum, seminer ve çalıştay gibi bilimsel organizasyonlar aracılığıyla paylaşmak  amacı ile kurulmuştur.

Dernek üyelerimize dernek faaliyetlerinde indirim yapılacaktır. Dernek faaliyetlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgiye Faaliyetler bölümünden ulaşılabilir.

2. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Çalıştayı

Bu çalıştay, sosyal bilimlerde nicel araştırmalar konusunda kendini geliştirmek isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Bu kapsamda araştırmacıların en çok kullandıkları Hiyerarşik Lineer Modelleme (Çok Düzeyli Modeller – HLM) ve Yapısal Eşitlik Modellemesi (SEM) analiz türleri çalıştay içeriğine dahil edilmiştir. Son yıllarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan HLM ve SEM ile araştırmacıların veri analizine bakış açılarını geliştirmelerine ve zenginleştirmelerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.