Yükseköğretim Çalışmaları Derneği, yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, akademik faaliyetlerde bulunabilmek, ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını konferans, kongre, panel, sempozyum, seminer ve çalıştay gibi bilimsel organizasyonlar aracılığıyla paylaşmak  amacı ile kurulmuştur.

Dernek üyelerimize dernek faaliyetlerinde indirim yapılacaktır. Dernek faaliyetlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgiye Faaliyetler bölümünden ulaşılabilir.