Ana Sayfa

4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı

IV. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesinde bulunan Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.

Yükseköğretimde Öğrencileri Yeniden Düşünmek: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Son yıllarda yükseköğretim, üç temel değişimden etkilenmektedir. Birincisi, toplumsal, ekonomik, ve kamu yönetimine ilişkin ihtiyaçlarının değişmesi ve bunun sonucunda uygulanan genişleme politikaları ile ilişkili olarak, yükseköğretime olan talep hızla artmıştır. Bu durum beraberinde, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yükseköğretimin kitleselleşmesini getirmiştir. İkincisi, bilişim teknolojilerindeki yeniliklerle paralel olarak gelişen öğretim teknolojileri, öğretim ve öğrenme süreçlerinin yapısında bazı değişiklikler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Son olarak da artan bölgesel, ulusal ve uluslararası hareketlilik eğilimleri, yükseköğretim dahil olmak üzere, birçok toplumsal kurum ve organizasyonun demografik olarak çeşitlenmesine yol açmıştır.

The 4th International Higher Education Studies Conference (IHEC 2019)

Re-envisioning students in higher education: Needs, challenges and opportunities

Yükseköğretim Çalışmaları Derneği hakkında

Yükseköğretim Çalışmaları Derneği, yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, akademik faaliyetlerde bulunabilmek, ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını konferans, kongre, panel, sempozyum, seminer ve çalıştay gibi bilimsel organizasyonlar aracılığıyla paylaşmak  amacı ile kurulmuştur.

Dernek üyelerimize dernek faaliyetlerinde indirim yapılacaktır. Dernek faaliyetlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgiye Faaliyetler bölümünden ulaşılabilir.

2. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Çalıştayı

Bu çalıştay, sosyal bilimlerde nicel araştırmalar konusunda kendini geliştirmek isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Bu kapsamda araştırmacıların en çok kullandıkları Hiyerarşik Lineer Modelleme (Çok Düzeyli Modeller – HLM) ve Yapısal Eşitlik Modellemesi (SEM) analiz türleri çalıştay içeriğine dahil edilmiştir. Son yıllarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan HLM ve SEM ile araştırmacıların veri analizine bakış açılarını geliştirmelerine ve zenginleştirmelerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.