1. Uygulamalı Nitel Araştırma Çalıştayı

Amacı ve Önemi

Son yıllarda sosyal bilimlerin eğitim, psikoloji ve sosyoloji gibi çeşitli alanlarında ve özellikle sağlık ile ilgili yapılan araştırmalarda nitel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanımı artmıştır. Nitel araştırmacılardan, bu çalışmalarda,  değerlendirmeden ziyade, daha derinlemesine anlamlar ortaya koymaları ve yeni fikirler üretmeleri beklenmektedir. Nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmalar, nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki farklılıkların tekrar gündeme gelmesine neden olmuş, araştırma yöntemleri, teknikleri ve uygulama şekilleri, araştırmalarda etik ilkeler, geçerlik ve güvenirlik ölçütleri, araştırmanın ve araştırmacının nesnelliği ve öznelliği üzerine yapılan tartışmalara hız kazandırmıştır.

Bu tartışmalar da göstermektedir ki nitel araştırma sırasında kullanılan yöntem ve yaklaşımlara özen ve titizlik göstermek gerekmektedir. Bu çalıştayın amacı, nitel araştırma öğretimi ve uygulaması ile ilgilenen araştırmacılar, öğretim elemanları ve öğrencilere yardımcı olmaktır. Katılımcılar, kuramsal bilginin yanı sıra araştırma deneyimlerini ve problemlerini paylaşma, tartışma imkanı bulacaktır. Uygulamalı olması yönüyle, bu çalıştayın yapılacak nitel araştırmalara önemli katkılar sağlayacağına inanılmaktadır.


Çalıştay Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Fatma Nevra Seggie, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Sedat Gümüş, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meltem Akbulut Yıldırmış, Doktora Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi


Yer

Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi


Tarih

13 Mayıs 2017 Cumartesi


Katılımcı Grubu

Nitel araştırma öğretimi ve uygulaması ile ilgilenen araştırmacılar, öğretim elemanları ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri


Katılımcı Sayısı

Maksimum 60 kişi


Katılım Ücreti

  • Öğretim Elemanları: 250 TL
  • Öğretim Elemanları (Boğaziçi Üniversitesi ve YÖÇAD Üyeleri): 200 TL
  • Doktora ve master öğrencileri:150 TL
  • Doktora ve master öğrencileri (Boğaziçi Üniversitesi ve YÖÇAD Üyeleri): 100 TL

Çalıştay günü ödeme seçeneği bulunmamaktadır.


Hesap Bilgileri

Hesap Adı: Yükseköğretim Çalışmaları Derneği

Garanti Bankası Pendik Şubesi Şube Kodu: 137

Hesap No: 6293098

IBAN: TR92 0006 2000 1370 0006 2930 98


Son Başvuru Tarihi

6 Mayıs 2017


Katılım Sertifikası

Katılımcılara, Yükseköğretim Çalışmaları Derneği logolu katılım sertifikası verilecektir.


Program

*Öğleden sonra gerçekleşecek oturumlarda katılımcıların soruları cevaplanacaktır.