2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı: 12-14 Ekim 2017

2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2017) sizi, “Dünya Ölçeğinde Üniversiteyi Yeniden Yorumlama: Küresel üniversite sıralamaları, akademik mükemmeliyetçilik, politika transferi ve yerel uygunluk” konferans teması hakkındaki en son çalışmalarınızı bizimle paylaşmaya davet ediyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi ve Yükseköğretim Çalışmaları Derneği (YÖÇAD) tarafından hazırlanan konferans 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Aska Hotel, Antalya’da gerçekleşecektir.

Bu konferansın temel amacı ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını paylaşmak ve tartışmaktır.

Konferans konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Dünya Ölçeğinde Üniversite ve Alternatif Modeller
 • Küresel Üniversite Sıralamaları
 • Akademik Mükemmelliyetçilik Girişimleri
 • Yükseköğretimde Uluslararasılaşma, Yerelleşme ve Politika Transferi
 • Yükseköğretimde Kalite
 • Yükseköğretime Erişim ve Eşitlik
 • Yükseköğretimde Yönetişim ve İdare
 • Yükseköğretimin Finansmanı
 • Yükseköğretimde Özelleştirme
 • Yükseköğretim ve Ekonomik/Sosyal Kalkınma
 • Üniversite İşbirliği, Ortaklığı ve Rekabeti
 • Üniversite ve Sosyal Sorumluluk

Konferans hakkinda daha kapsamli bilgiye http://www.ihec2017.com/ adresinden ulaşabilir, sorularınız için info@ihec2017.com üzerinden IHEC 2017 Organizasyon Komitesi ile iletişime geçebilirsiniz.

Özet Gönderim için Son Tarih: 1 Mayıs 2017

Erken Kayıt: 1 Haziran 2017 – 20 Temmuz 2017

IHEC2017 Organizasyon Komitesi

Prof. Dr. Hasan Şimşek, İstanbul Kültür Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma Nevra Seggie, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Feyza Doyran, İstanbul Kültür Üniversitesi

Doç. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi

Doç. Dr. Sedat Gümüş, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Meltem Akbulut Yıldırmış, Doktora Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi