1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2015)

Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından hazırlanan “Değişen dünya ve yükseköğretim: Kimlik, politika ve reform modelleri“ temalı konferans 14-16 Ekim 2015 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenmiştir.

Temel amacı ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını paylaşmak ve tartışmak olan bu konferans, yükseköğretimin dünyada ve Türkiye’de yönelimi, rolü, organizasyonu ile birlikte her geçen gün değişen talepler, fırsatlar, beklentiler ve sorunlar bağlamında makro politikalar, modeller, reform hareketleri ve yöntem önerilerine odaklanmıştır.

İngilizce ve Türkçe olarak yapılan sunumlar arasından seçilmiş olan makaleler Eğitim ve Bilim (SSCI) (Özel Sayı) (İngilizce) ve Yükseköğretim ve Bilim (Türkçe)dergilerinde yayınlanmıştır. Eğitim ve Bilim Dergisinin Nisan 2016 “Developing a Research Agenda on Higher Education: Implications for Method, Theory and Policy” başlıklı özel sayısına http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/issue/view/202 adresinden ulaşabilirsiniz.

Düzenleme Kurulu Eş Başkanlığını Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Doç. Dr. Fatma Nevra Seggie’nin yaptığı konferansın açılış konuşmalarını sırasıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarasoğlu ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu yapmışlardır. Konferansa davetli konuşmacılar olarak YÖK Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay “A Philosophical look to the university and Turkish universities” ve Amerika Birleşik Devletleri, Southern California Üniversitesi’nden Prof. Dr. William G. Tierney “Barriers to innovation and creativity in higher education” başlıklı sunuları ile katılmışlardır. Davetli konuşmacıların yanı sıra 2 Türkçe panel yapılmış ve bu panellerde ‘Türkiye yükseköğretiminde kalite güvencesi’ ve ‘Türkiye’de üçüncü nesil üniversiteler’ konuları irdelenmiştir.

Konferans yükseköğretimin idari ve bilimsel boyutları ile ilgilenen (YÖK üyeleri, üniversite rektörleri,akademisyenler, MEB çalışanları, çeşitli STK’lar, yükseklisans ve doktora öğrencileri gibi) yaklaşık 150 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Azerbeycan, Çin, ABD, Finlandiya, Kıbrıs, Katar, Malezya, Pakistan, Bosna-Hersek ve Gürcistan gibi farklı ülkelerden akademisyenlerin de bildirileriyle katıldığı uluslararası bu konferansta toplam 24 Türkçe, 55 İngilizce bildiri sunulmuştur.

22 alt teması olan ve 20 farklı oturumda gerçekleşen konferansın ana teması ile ilgili detaylandırmayı, komitelerini , konuşmacılarını ve bildiri özetlerini TEDMEM tarafından hazırlanan IHEC 2015 1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı Bildiri Özetleri kitapçığında bulabilirsiniz. IHEC 2015 İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan web sayfasında bütün duyurular yapılmış olup, başvuru, kabul ve kayıt süreçleri buradan yürütülmüştür.

IHEC 2015 1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı basında da geniş yer bulmuştur. Konferans ile ilgili çıkan yazılardan bazılarına aşağıdaki web sitelerinden ulaşılabilir:

hurriyet.com.tr – “Araştırma için akademik özerklik şart”

sozcu.com.tr – “Değişen dünya ve yükseköğretim Boğaziçi’nde konuşulacak!”

turkiyegazetesi.com.tr – “Değişen Dünya ve Yükseköğretim”

egitimtercihi.com – “Değişen dünyada yükseköğretim nasıl olmalı?”