Dr. Elif Bengü

Dr. Elif Bengü
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Bengü, Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme bölümünden, bütünleşik doktora derecesini Cincinnati Üniversitesi (Ohio, ABD)’den Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi alanından kazanmıştır. 2016 yılında AGÜ’ ailesine katılmış ve Öğrenme ve Öğretme Merkezi (CeLT)’ni kurmakla görevlendirilmiştir. 2021 yılında Küresel Sorunlar ve Sorumluluklar Müfredatı koordinatörlüğüne atanmıştır. Yeni pozisyonunda, disiplinler arası alandan gelen öğretim üyeleri ile birlikte Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ekseninde ders içerikleri tasarlamaktadır. Akademik ilgi alanları, SKA’ lar için yükseköğretim, fakülte üyelerinin gelişimi, öğretmen öğrenci iletişimi-etkileşimi, avrupa üniversiteleri girişimi ve yükseköğretimde wellbeing.


Dr. Bengü is an Assistant Professor at Abdullah Gül University (AGU) in Kayseri, Turkey. Bengü received her B.S. in Measurement and Evaluation in Education from Hacettepe University, Ankara, Turkey. She earned her integrated doctoral degree from the University of Cincinnati, Ohio, USA. In 2016, she joined AGU and was appointed as the Coordinator of the Center for Learning and Teaching (CeLT). In 2021, she became the coordinator for Global Issues & Responsibilities Courses. In this new position, she is working with a team of interdisciplinary faculty members, designing courses within the aim of United Nations Sustainable Development Goals. Dr. Bengü is currently working on higher education for SDGs, european university initiative, contemplative pedagogy, wellbeing in higher education and faculty development.