Dr. Esin Aksay Aksezer

Dr. Esin Aksay Aksezer

Koç Üniversitesi, Doktora sonrası araştırmacı

Esin Aksay Aksezer doktorasını 2019 yılında Tilburg Üniversitesi (Hollanda) Kültürel Çalışmalar Departmanında, daha önceki eğitimlerini ise Koç Üniversitesi (lisans), NYU (yükseklisans), ve Sabancı Üniversitesi’nde (yükseklisans) tamamladı. 2005 yılından itibaren farklı yükseköğretim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları uluslararası eğitim, kültürlerarası yetkinlikler, yükseköğretim çalışmaları ve non-formel eğitim programlarıdır. Farklı amaçlara yönelik (AB Eğitim ve Gençlik Programları, dezavantajlı gruplar, üniversite içi eğitimler vb.) eğitim programları geliştirme, uygulama ve yönetme deneyimleri vardır..


Esin Aksay Aksezer completed her PhD at Tilburg University Culture Studies Department (the Netherlands) in 2019. Previously, she studied at Koç University (BA), NYU (MA), and Sabancı University (MA). She has held positions in several higher education institutions and civil society organizations since 2005. Esin has extensive experience in educational program development and management, including programs implemented with disadvantaged groups, European educational programs and projects. Her academic interests include international education, intercultural competence, higher education studies, and non-formal education programs.