Dr. Mete Kurtoğlu

Dr. Mete Kurtoğlu
Başkan Yardımcısı

Lisans ve yüksek lisansını ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde, doktorasını ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde yükseköğretim sosyolojisi alanında tamamlamıştır.  COST-ReMO Researcher Mental Health aksiyonu (2020-24) yönetim komitesi üyesidir. 2012 yılında DAAD-Araştırma Bursu desteği ile Marburg Üniversitesinde (Almanya) Prof. Susanne M. Weber’in yürüttüğü “Organizasyon, İnovasyon ve Network” merkezinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2019 yılında Notabene Yayınlarından çıkan “Neoliberalizm, Bilgi ve Üniversiteler” kitabının editörüdür. 2022 yılında Beykoz Üniversitesi Yayınları tarafından basılan “20. Yılında Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı ve Türkiye” kitabının editörlerindendir. Ana ilgi alanları yükseköğretimde küresel eğilimler, yükseköğretimde kurumsal çeşitlilik ve alternatif üniversitelerdir. Bir yükseköğretim araştırmacısı olarak dünyadan ve Türkiye’den yükseköğretime ilişkin paylaşımlarda bulunduğu bir bloğu vardır:

https://yuksekogretimarastirmalari.com/


Dr. Kurtoğlu received his B.S. and M.S. in Political Science and Public Administration from METU. He completed his PhD in Sociology- on sociology of higher education- at the same university. He is a member of the management committee of the COST ReMO Researcher Mental Health Action (2020-2024). He was a visiting researcher at the Center for Organization, Innovation and Network at University of Marburg (Germany) in 2012, supported by DAAD Sandwich Program. He is the editor of the book titled ‘Neoliberalism, Knowledge and Universities’ published in Turkish by Notabene in 2019. He is among the co-editors of the book titled ‘20 Years of the Bologna Process, EHEA and Türkiye’ published in Turkish by Beykoz Üniversitesi Yayınları in 2022. His main fields of interest are the global trends in higher education, institutional diversity and alternative universities. He has a blog on the global and national developments in the field of higher education:

https://yuksekogretimarastirmalari.com