Prof. Dr. Türker Kurt

Prof. Dr. Türker Kurt
Denetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesinde 1999 yılında tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesinde Eğitim Yönetimi Bilim Dalında 2004 yılında Yüksek lisans ve 2009 yılında Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılında YÖK’te bir yıl danışman olarak görev yaptı. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı yıl ABD’de Wisconsin-Madison Üniversitesi Eğitim Liderliği ve Politika Analizi Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak kabul alarak bir yıl çalıştı. 2018’da Doçent olarak atandı ve Gazi Üniversitesindeki görevine devam etti. 2021 yılında İngiltere’de University College London (UCL) Institute of Education (IOE) Education, Practice and Society Bölümünde misafir araştırmacı olarak görev yaptı. 2023 yılı Temmuz ayında itibaren Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümündeki görevine profesör olarak devam etmektedir. Eğitim liderliği, yükseköğretimin yönetimi ve eğitim reformları başlıca çalışma alanlarıdır.


After graduating from Karadeniz Technical University in 1999, he completed his master’s degree in 2004 and PhD in 2009 at Gazi University in the Department of Educational Administration. In 2012, he worked as a consultant at the Council of Higher Education for one year. In 2013, he was appointed as an Assistant Professor at Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of Educational Sciences. In the same year, he was accepted as a Visiting Scholar at the University of Wisconsin-Madison, Department of Educational Leadership and Policy Analysis in the USA and worked for a year. In 2018, he was appointed as Associate Professor and continued his duty at Gazi University. In 2021, he worked as a Research Associate at the University College London (UCL) Institute of Education (IOE) Education, Practice and Society Department in the United Kingdom. Since July 2023, he has been working as a professor at Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of Educational Sciences. His main research interests are educational leadership, management of higher education and educational reforms.