Şahabettin Akşab

Şahabettin Akşab
Yönetim Kurulu Üyesi

Şahabettin AKŞAB 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. 2014-2016 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda matematik öğretmeni olarak çalışmıştır. 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması programında yüksek lisansa başlamış, 2018 yılında Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans derecesini almıştır. 2016-2018 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi’nde, 2018-2021 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış olup, şu an Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünde araştırma görevlisidir. Doktora eğitimini ODTÜ Eğitim Yönetimi ve Planlaması ana bilim dalında sürdürmektedir. İlgilendiği başlıca araştırma konuları yükseköğretimde öğrenci işleri, yükseköğretim politikaları, yükseköğretim uluslararasılaşmadır.


Şahabettin AKŞAB graduated from Middle East Technical University (METU), Faculty of Education, Elementary Mathematics Education as the first ranking student in 2014. He worked as mathematics teacher in Ministry of National Education between 2014-2016. In 2014, he started his master’s degree in Middle East Technical University Educational Administration and Planning Program. In 2018, he received his master’s degree from Gaziantep University, Faculty of Education, Department of Educational Administration. He worked as a research assistant at Gaziantep University between 2016-2018, at Middle East Technical University between 2018-2021 and is a research assistant in the Department of Educational Sciences at Gaziantep University. Currently, he is carrying out his PhD in the Department of Educational Administration and Planning at METU. His main research interests are student affairs in higher education, higher education policies and higher education internationalization.