2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı: 12-14 Ekim 2017

2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2017) sizi, “Dünya Ölçeğinde Üniversiteyi Yeniden Yorumlama: Küresel üniversite sıralamaları, akademik mükemmeliyetçilik, politika transferi ve yerel uygunluk” konferans teması hakkındaki en son çalışmalarınızı bizimle paylaşmaya davet ediyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi ve Yükseköğretim Çalışmaları Derneği (YÖÇAD) tarafından hazırlanan konferans 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Aska Hotel, Antalya’da gerçekleşecektir.

Bu konferansın temel amacı ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını paylaşmak ve tartışmaktır.


Konferans konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Dünya Ölçeğinde Üniversite ve Alternatif Modeller
 • Küresel Üniversite Sıralamaları
 • Akademik Mükemmelliyetçilik Girişimleri
 • Yükseköğretimde Uluslararasılaşma, Yerelleşme ve Politika Transferi
 • Yükseköğretimde Kalite
 • Yükseköğretime Erişim ve Eşitlik
 • Yükseköğretimde Yönetişim ve İdare
 • Yükseköğretimin Finansmanı
 • Yükseköğretimde Özelleştirme
 • Yükseköğretim ve Ekonomik/Sosyal Kalkınma
 • Üniversite İşbirliği, Ortaklığı ve Rekabeti
 • Üniversite ve Sosyal Sorumluluk

Özet Gönderim için Son Tarih: 1 Mayıs 2017

Erken Kayıt: 1 Haziran 2017 – 20 Temmuz 2017


IHEC2017 Organizasyon Komitesi

 • Prof. Dr. Hasan Şimşek, İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Doç. Dr. Fatma Nevra Seggie, Boğaziçi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Feyza Doyran, İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Doç. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Doç. Dr. Sedat Gümüş, Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Meltem Akbulut Yıldırmış, Doktora Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi

Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Dursun Koçer, İstanbul Kültür Üniversitesi (Önceki Dönem Rektörü)
 • Prof. Dr. Erhan Güzel, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Hans de Wit, Boston College, Director of the Center for International Higher Education
 • Prof. Dr. Mustafa Safran, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Reitumetse Obakeng Mabokela, University of Illinois at Urbana-Champaign, Vice Provost for International Affairs and Global Strategies

Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Ali Ekber Şahin, Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu, Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fatoş Silman Asvaroğlu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. James O’Meara, Texas A&M International University
 • Prof. Dr. Jon Nixon, The Education University of Hong Kong
 • Prof. Dr. Lilia Halim, UKM The National University of Malaysia
 • Prof. Dr. Louise Hayward, Glasgow University
 • Prof. Dr. Metin Toprak, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Münevver Çetin, Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Servet Özdemir, Başkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Tony Townsend, Griffith University
 • Prof. Dr. Ulrich Teichler, Universitat Kassel
 • Prof. Dr. Wiliam G. Tierney, University of Southern California
 • Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, Boğaziçi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Armağan Erdoğan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bekir Gür, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Doç. Dr. C. Casey Ozaki, University of North Dakota
 • Doç. Dr. Fatma Mızıkacı, Ankara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Frederic Yvon, Universite de Geneve
 • Doç. Dr. Nemeth Balazs, University of Pecs
 • Doç. Dr. Osman Çekiç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Sıddıka Gezir, Mersin Üniversitesi
 • Doç. Dr. W. James Jacob, University of Pittsburgh
 • Doç. Dr. Yaşar Kondakçı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Zafer Çelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Burak Arıkan, Abdullah Gül Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Chetan Singai, National Law School of India
 • Yrd. Doç. Dr. Enes Gök, Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Gökçe Gökalp, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Gretchen Neisler, Michigan State University
 • Yrd. Doç. Dr. Serap Emil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Seung-Hwan Ham, Hanyang University
 • Yrd. Doç. Dr. Şebnem Türktan, İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Türker Kurt, Gazi Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Yisu Zhou, Macau University
 • Dr. Barış Uslu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Dr. Damian Spiteri, University of York
 • Dr. Judith Enriques-Gibson, Liverpool John Moores University
 • Dr. Mahruf C. Shohel, Aberystwyth University

Düzenleyen

YÖÇAD ve İstanbul Kültür Üniversitesi


Tarih

12-14 Ekim 2017


IHEC 2017 Bildiri Özetleri Kitabı

Bildiri özetleri kitabına pdf formatında linkten ulaşabilirsiniz.


Konferans Programı

Konferans programına pdf formatında linkten ulaşabilirsiniz.


Yer

Aska Lara Resort & SPA, Antalya