Davetli Konuşmacılar

Yüksel Kavak

Profesör, TED Üniversitesi, Türkiye

Eğitim yönetimi profesörü olan Dr. Kavak’ın, eğitim politikaları, temel eğitim, yükseköğretim, öğretmen eğitimi, Bologna Süreci, kalite güvencesi ve akreditasyon ve eğitim ekonomisi alanlarında çeşitli yayınları bulunmaktadır.    

Başlıca çalışmaları arasında; Türkiye’de okul öncesi eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretimle ilgili olarak 2010-2050 dönemindeki uzun vadeli eğilimlere ilişkin projeksiyonları içeren “2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış” (TÜSİAD ve UNFPA, 2010), Türkiye’de öğretmen eğitimine ilişkin olarak 1982-2007 yılları arasındaki gelişmeleri analiz eden “Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri” (A. Aydın ve S. Akbaba Altun ile birlikte, Yükseköğretim Kurulu, 2007) adlı yayınlar vurgulanabilir. MEB-İKOP kapsamında, 2023 yılına kadar öğretmen arz ve talep projeksiyonlarını içeren “MEB Öğretmen İstihdam Projeksiyonları, Stratejileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi”nde(2013) araştırmacı olarak bulunmuştur.

Üniversitedeki eğitim ve araştırma görevlerinin yanında, 1996-2005 yılları arasında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın UNICEF, Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde yürüttüğü kız çocuklarının eğitiminin yaygınlaştırılmasıyla ilgili değişik eğitim projelerinde – kız çocuklarının okullaşması, Haydi Kızlar Okula, Çocuk Dostu Okul – danışmanlık hizmetlerinde bulunmuştur. Ayrıca, eğitim yöneticileri ve eğitim deneticilerine yönelik çeşitli mesleki eğitim etkinliklerinde görev almıştır. 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi bilim dalından doktora derecesi almış (1986), 1991-2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Üniversitede çeşitli kademelerde yöneticilik görevleri üstlenmiş, 2012-2015 yılları arasında rektör yardımcılığı yapmıştır. Ayrıca, 2000-2002 yıllarında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi, 2007-2008 öğretim yılında ABD-Tennessee, Memphis Üniversitesi Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

TED (Türk Eğitim Derneği) Bilim Kurulu üyeliği (2003-2005), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Eğitim İhtisas Komitesi üyeliği (2010-2014) ve Türkiye Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu  Koordinatörlüğü (2006-2007 ve 2011-2012) görevlerinde bulunmuştur.  Halen, EPDAD (Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Akreditasyon Kurulu üyesidir.  

Yükseköğretimde Büyüme, Çeşitlilik ve Öğrenci Hizmetlerinde Yeni Yapılar

Türkiye’de yükseköğretim 1980’lerden bu yana çok hızlı genişlemiştir. Bu genişleme, azalan oranlarda da olsa devam etme eğilimindedir.  Yükseköğretimde brüt okullaşma oranı %6’dan %90’lara yükselmiş, öğrenci sayısı yedi buçuk milyona ulaşmıştır. Yükseköğretim sistemi büyürken aynı zamanda çeşitlilik te artmıştır. Bu bağlamda, devlet-vakıf üniversitesi, cinsiyet dengeleri, yaş kompozisyonu, açık ve örgün yükseköğretim, uluslararası öğrenciler, büyük kent dışında okuyan öğrenciler, ön lisans ve lisans programlarında okuyan öğrenci sayı ve oranlarında da değişimler ortaya çıkmıştır.

Yükseköğretimdeki büyüme ve çeşitlenme beraberinde öğrenci hizmetlerine yönelik yapılar üzerinde  etki ortaya çıkarmış; kamu üniversitelerindeki geleneksel yapı olan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı’nı aşan yeni yapılar ortaya çıkmıştır. Örneğin; Öğrenci Dekanlığı, Kariyer Merkezi, Uluslararası Öğrenci Ofisi,  Öğretme-Öğrenme Merkezi, PDR Merkezi, Engelli Öğrenciler Birimi, Sosyal Sorumluluk Merkezi, Sektör İlişkileri ve Mezunlar Merkezi gibi.


David Reimer

Professor, Aarhus University, Denmark

Reimer

David Reimer is a professor at the Danish School of Education, Aarhus University. His research focus is on social stratification, with a focus on inequalities in access to higher education across class, gender, and ethnic divides. He is also interested in the transition from (higher) education to work. Much of his work has a cross-country comparative perspective. His work has appeared in various international journals such as European Sociological Review, Higher Education, and School Effectiveness and School Improvement.

Social Inequality and Participation in Higher Education: Present findings and future challenges

In this keynote, I will give an overview over the literature on stratification in higher education, dealing in particular with horizontal stratification and inequality of access to different higher education institutions and fields of study. I begin by outlining the theoretical framework normally used to explain the association between socioeconomic background and participation in higher education. Subsequently, drawing on research on European and Anglo-Saxon countries, I discuss the role of institutional stratification, looking at differences between different types of higher education institutions such as university colleges, universities, and undergraduate and graduate degrees. Next, I discuss the growing literature on students’ choice of field of study in higher education before examining processes of cultural differentiation among higher education students. Finally, I point to some recent developments in the field – with particular emphasis on recent intervention studies designed to promote the choice of higher education and to reduce social inequality.