Yayın Süreci


Tam Metin ve Yükseköğretim Dergisi Yayın Süreci

Bildirilerini yazılı hale dönüştürmek isteyen yazarlar, YÖÇAD Tam Metin Bildiri Kitabı ya da Yükseköğretim dergisi makale süreçlerinden sadece birini tercih edebileceklerdir. Aşağıda yayın süreçlerini bir kere daha hatırlatmak istiyoruz.

(1) YÖÇAD tarafından yürütülecek olan Tam Metin Bildiri Kitabı (The Proceedings Book) süreci:

Tam metin bildiri kitabı için metinlerin gönderimi son tarih 27 Ekim 2019 olup, tam metin olarak hazırlananan bildirilerin gönderimi konferans düzenleme kurulu tarafından belirlenen formatta ( Tam Metin Bildiri Formatı ) ve yocad.ihec@gmail.com adresine word dokümanı olarak gönderilmelidir.

Tam metin bildiriler (konferans katılımı konfirme edilerek), kitap editörleri tarafından düzenlemeleri ilgili yazarlarla birlikte yapıldıktan sonra basılması söz konusu olacaktır.

(2) Yükseköğretim Dergisi (Journal of Higher Education, Turkey) ile işbirliği ile yürütülecek olan dergi süreci:

Yükseköğretim Dergisi yayın süreci detayları şu şekildedir:

Gönderilen makaleler derginin kendi formatında hazırlanmalıdır. Format için http://www.yuksekogretim.org/pages.asp?k=2#baslik1 adresine bakabilirsiniz.

Konferans teması ile ilgili yeterli sayıda çalışma toplanıldığı takdirde, “Students in Higher Education” temalı özel sayı kapsamında değerlendirilecektir, aksi durumda ise derginin yıllık normal yayın süreci işletilecektir.

Yükseköğretim Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar için son gönderim tarihi 13 Aralık 2019 Cuma olup, gönderimler word dokumanı olarak yocad.ihec@gmail.com adresine yapılmalıdır.

Gönderilen makalenin, Yükseköğretim dergisi için gönderildiği açık bir şekilde belirtilmelidir.

Gönderilen makaleler önce YÖÇAD editörleri, sonra Yükseköğretim Dergisi Editörleri tarafından değerlendirilecek ve son olarak da hakemlik sürecinden geçirildikten sonra basılması konusunda karar verilecektir.


Tam Metin Bildiri Formatı

Tam metin bildiri formatına bu linkten ulaşabilirsiniz. (PDF)

Tam metin bildiri formatını bu linkten indirebilirsiniz. (docx)


IHEC 2019 Bildiri Özetleri