Yayın Süreci

Tam Metin ve Yükseköğretim Dergisi Yayın Süreci

4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı sonrası sunulan bildirilerin yayınlanması konusunda iki farklı süreç gerçekleşecektir:

(1) YÖÇAD tarafından yürütülecek olan Tam Metin Bildiri Kitabı (Proceedings Book)

(2) Yükseköğretim Dergisi (Journal of Higher Education, Turkey) ile işbirliği ile yürütülecek olan dergi süreci

Bildirilerini yazılı hale dönüştürmek isteyen yazarlar bu seçeneklerden yalnızca birini tercih edebileceklerdir. Diğer bir deyişle, tam metin bildiri olarak yayınlanan bildiriler, Yükseköğretim Dergisi hakemlik sürecine dahil edilemeyeceklerdir.

Tam metin bildiri kitabı için metinlerin gönderimi 1 Ekim 2019 tarihinde başlayıp, 27 Ekim 2019 tarihinde bulacaktır. Tam metin olarak hazırlananan metinlerin gönderimi konferans düzenleme kurulu tarafından belirlenen formatta yocad.ihec@gmail.com  adresi üzerinden yapılacaktır. Tam metin bildirileri kitap editörleri tarafından düzenlemeleri ilgili yazarlarla yapıldıktan sonra basılması söz konusu olacaktır.

Yükseköğretim Dergisi’ne gönderilen derginin kendi formatında hazırlanacak metinler ise,  konferans teması ile ilgili yeterli sayıda çalışma toplanıldığı takdirde, “Students in Higher Education” temalı özel sayı kapsamında değerlendirilecek, aksi durumda ise derginin yıllık normal yayın süreci işletilecektir. Yükseköğretim Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar için son gönderim tarihi ayrıca ilan edilecek olup, hakemlik sürecinden geçirildikten sonra basılması konusunda karar verilecektir.