2. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Çalıştayı

Amaç

Bu çalıştay, sosyal bilimlerde nicel araştırmalar konusunda kendini geliştirmek isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Bu kapsamda araştırmacıların en çok kullandıkları Hiyerarşik Lineer Modelleme (Çok Düzeyli Modeller – HLM) ve Yapısal Eşitlik Modellemesi (SEM) analiz türleri çalıştay içeriğine dahil edilmiştir. Son yıllarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan HLM ve SEM ile araştırmacıların veri analizine bakış açılarını geliştirmelerine ve zenginleştirmelerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.


Kapsam

Çalıştay boyunca, sosyal bilimler alanındaki bir araştırmacının çalıştaya konu olan istatistiksel yöntemlerden herhangi birini kullanmaya ihtiyacı olduğunda izlenmesi gereken işlem ve süreçlere ve en iyi uygulamalara odaklanılacaktır. İkincisini gerçekleştirdiğimiz Nicel Araştırma Çalıştayı’nda, her bir konu kendi içinde öncelikle temel konuların işlenmesi ile başlayıp sonrasında daha ileri konu ve uygulamalar ile tamamlanacaktır. Bir analiz için değişken türlerini anlama, değişkenler oluşturma, yeniden kodlama, tek değişkenli ve çok değişkenli veri analizleri, betimleyici istatistikler, verilerden grafik oluşturma ve görselleştirme, analiz çıktılarını düzenleme ve okuma gibi her bir araştırmada karşılaşılan analiz süreçlerine çalıştay kapsamında yer verilecektir.


HLM İçerik

 • Tek düzeyli regresyon ve HLM karşılaştırması
 • Sürekli değişken ile iki düzeyli modellerin tanıtımı
  • Hipotez testleri
  • Merkezileştirme
  • Varsayım kontrolleri
  • Örnek uygulamalar: ideal veri (varsayım ihlali olmayan) ve gerçek veri analizi
 • Sürekli değişken ile üç düzeyli modeller
  • Örnek uygulama: ideal veri analizi
 • İkili değişken (0-1) ile iki düzeyli modeller
  • Örnek uygulama: gerçek veri analizi
 • Çalıştay kapsamına alınmayan alt başlıkların kısa tanıtımı ve muhtemel araştırma konuları (İleri düzey konular ve yönelimler)

SEM İçerik

 • SEM tarihçesi ve tanıtımı
 • SEM’in temel kavramları, uygulama adımları ve bu yöntemde kullanılan istatistik analizleri hakkıda bilgiler
 • SEM için gerekli veri hazırlıkları, model türleri, modelin belirlenmesi, tanımlanması ve analiz edilmesi
 • Model uyumunun incelenmesi ve sonuçların raporlanması
 • Yapısal eşitlik modelleri
  • Çoklu regresyon, yol analizi, doğrulayıcı faktör analizi veölçüm modeli içeren yapısal eşitlik modelleri
  • Çok düzeyli yapısal eşitlik modelleri
  • Aracı ve düzenleyici içeren yapısal eşitlik modelleri
  • Örnek uygulamalar: ideal veri (varsayım ihlali olmayan) ve gerçek veri analizi
 • Mplus programı ile uygulamalar

Eğitimciler

Dr. Burak Aydın

Lisans eğitimini 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında tamamlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı bursuyla 2008-2014 yılları arasında Florida Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Araştırma ve Değerlendirme Metotları (Research and Evaluation Methods) programında yüksek lisans ve doktora, Fen Edebiyat Fakültesi, Uygulamalı İstatistik (Applied Statistics) programında doktora yandal derecelerini almıştır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarında çok düzeyli modeller üzerine yoğunlaşmıştır. Eğitmenimiz hakkında detaylı bilgi www.aydinburak.net  adresinde mevcuttur.


Dr. Sedat Şen

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği programından mezun oldu. Aynı yıl M.E.B. tarafından ölçme ve değerlendirme alanında lisansüstü öğrenim görmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. 2010 yılında University of Georgia’da Araştırma, Ölçme, Değerlendirme ve İstatistik (Research, Evaluation, Measurement & Statistics) programından mezun oldu. Aynı üniversiteden 2014 yılında “Karışık Madde Tepki Kuramı Modellerinin Normal Dağılım İhlaline Karşı Direnci” konulu teziyle doktora derecesini almaya hak kazandı. 2014 yılında Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Mart 2015 döneminden itibaren Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları arasında madde tepki kuramı, çok düzeyli modeller, meta-analiz ve yapısal eşitlik modellemesi gibi konular bulunmaktadır. Eğitmenimiz hakkında detaylı bilgi sedatsen.com  adresinde mevcuttur.


Yazılım

Çalıştayda SEM çözümlemeleri için, Mplus ve Microsoft Excel programları kullanılacaktır.

Çalıştayda HLM çözümlemeleri için Mplus programı kullanılacaktır.

Ayrıca, HLM çözümlemeleri için kullanılabilecek alternatiflere (R ve HLM) çok kısaca değinilecektir.

Bu doğrultuda katılımcıların çalıştaya, Mplus ve Microsoft Office Excel programlarını kesinlikle, R ve HLM programlarını isteğe bağlı olarak yüklemiş durumda gelmeleri beklenmektedir.

Mplus programının demo versiyonunu aşağıdaki adresten indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

https://www.statmodel.com/demo.shtml

R programını aşağıdaki adresten bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

https://cran.r-project.org/

HLM programını aşağıdaki adresten bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

http://www.ssicentral.com/hlm/


Yer

TED Üniversitesi ANKARA


Tarih

6-7 Nisan 2019 Cumartesi – Pazar

(İSTEYEN CUMARTESİ VEYA PAZAR OLARAK BİR GÜN, İSTEYEN HER İKİ GÜN KATILABİLİR)


Katılımcı Grubu

Sosyal Bilimlerde nicel araştırma öğretimi ve uygulaması ile ilgilenen araştırmacılar, öğretim elemanları ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri


Katılımcı Sayısı

Her bir gün için en fazla 40 kişi


Katılım Formu

Katılım başvuru süresi sona ermiştir.

ÖNEMLİ: Ödeme ile beraber lütfen bu formu da doldurmayı unutmayınız!


Katılım Ücreti

GrupCumartesi
(Tek gün) ücreti
Pazar
(Tek gün) ücreti
Cumartesi + Pazar
(İki gün) ücreti
Öğretim Elemanları275 TL275 TL500 TL
YÖÇAD üyesi öğretim elemanları225 TL225 TL400 TL
Lisansüstü öğrenciler200 TL200 TL350 TL
YÖÇAD üyesi lisansüstü öğrenciler150 TL150 TL250 TL
 • Çalıştay günü ödeme seçeneği bulunmamaktadır.
 • Ödeme sırasında açıklama kısmında lütfen ödemenin çalıştay için olduğunu ve hangi gün(ler) için ödeme yaptığınızı (Cumartesi/Pazar/Cumartesi-Pazar) belirtiniz.

Hesap Bilgileri

Hesap Adı: Yükseköğretim Çalışmaları Derneği

Garanti Bankası Pendik Şubesi Şube Kodu: 137

Hesap No: 6293098

IBAN: TR92 0006 2000 1370 0006 2930 98 


Son Başvuru Tarihi

20 Mart 2019


Katılım Sertifikası

Katılımcılara, Yükseköğretim Çalışmaları Derneği logolu katılım sertifikası verilecektir.


Program

6 Nisan 2019 Cumartesi

SaatKonuEğitimiciYer
9:30 – 10:45SEMDr. Sedat ŞenTED Üniversitesi
D030 Amfisi
10:45 – 11:00Çay-Kahve Arası
11:00 – 12:15SEMDr. Sedat ŞenTED Üniversitesi
D030 Amfisi
12:15 – 14:00Öğle Arası
14:00 – 15:15SEMDr. Sedat ŞenTED Üniversitesi
D030 Amfisi
15:15 – 15:45Çay-Kahve Arası
15:45 – 17:00SEMDr. Sedat ŞenTED Üniversitesi
D030 Amfisi

7 Nisan 2019 Pazar

SaatKonuEğitimiciYer
9:30 – 10:45HLMDr. Burak AydınTED Üniversitesi
D030 Amfisi
10:45 – 11:00Çay-Kahve Arası
11:00 – 12:15HLMDr. Burak AydınTED Üniversitesi
D030 Amfisi
12:15 – 14:00Öğle Arası
14:00 – 15:15HLMDr. Burak AydınTED Üniversitesi
D030 Amfisi
15:15 – 15:45Çay-Kahve Arası
15:45 – 17:00HLMDr. Burak AydınTED Üniversitesi
D030 Amfisi

NOT

Cumartesi tüm gün SEM eğitimi, pazar tam gün ise HLM eğitimi verilecektir. Çalıştay organizasyonu tarafından öğle yemeği sağlanmayacaktır. Ancak, çalıştay yerinin yakınında yemek için farklı seçenekler bulunmaktadır.


Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Fatma Nevra Seggie

Doç. Dr. Türker Kurt

Dr. Öğr. Üyesi Serap Emil

Doç. Dr. Sedat Gümüş

Dr. Alper Çalıkoğlu

Arş. Gör. Şahabettin Akşab

Sorularınız için lütfen yandaki mail adresi ile iletişime geçiniz bilgi@yocad.org.tr