Davetli Konuşmacılar

Zehra Taşkın

Zehra Taşkın, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde doçenttir. Ayrıca, Adam Mickiewicz Üniversitesi Bilimsel İletişim Araştırma Grubu’nda (Polonya) araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Temel araştırma alanlarını araştırma/performans değerlendirmeleri ve bilimsel iletişim gibi konular oluşturmaktadır. Taşkın yüksek lisans tezinde, atıf dizinlerinde üniversite bağlantılarının standartlaştırılması konusunu ele almış olup, doktora tezinde ise Türk Dili için içerik tabanlı bir atıf analizi modeli tasarlamıştır. Çalışmaları Journal of Informetrics, JASIS&T, QSS ve Scientometrics dahil olmak üzere bilgi bilimindeki saygın dergilerde yayınlanmıştır. Taşkın, Polonya Ulusal Akademik Değişim Ajansı (NAWA Polonya), NASA Astrobiyoloji Enstitüsü, Tokyo Teknoloji Enstitüsü, Fince Öğrenen Topluluklar ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) gibi kuruluşlar tarafından finanse edilen birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır. Taşkın, ayrıca Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından desteklenen Herkes için Kütüphane projesinde aktif rol almıştır. Bilimsel iletişim alanında çalışan genç araştırmacıları desteklemek amacıyla kurulan Bilimsel İletişim Ağı kurucu ortağıdır. Daha fazla bilgi için https://zehrataskin.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


“Beyond the Numbers: Rethinking Research Performance Evaluations for Quality and Impact”

Researchers are often evaluated based on numerical metrics such as the number of publications and citations, the impact factor of the publication venue, the h-index of the researchers, and university rankings. However, the emphasis on numbers has resulted in a “publish or perish” culture and an uncontrollable number of scientific outputs that cannot be read by anyone. Additionally, relying solely on these metrics has created significant inequalities between researchers, disciplines, countries, and research topics. To address these challenges, we need to shift away from systems that prioritize numbers and instead develop new systems that focus on evaluating the quality and impact of research output. Numerical metrics can be useful for evaluating research performance, however, they should not be the sole criteria for deciding academic success. Instead, we need to develop more comprehensive evaluation systems that prioritize the societal and scientific impact of research. In this presentation, I will explore whether numerical evaluations can be replaced and discuss alternative ways to measure research quality.


Tatiana Fumasoli

Tatiana Fumasoli, UCL Yükseköğretim Çalışmaları Merkezi’nin (CHES) direktörü olduğu University College London, UCL Eğitim ve Toplum Fakültesi’nde yükseköğretim çalışmaları profesörüdür. Araştırma ilgi alanları, yönetim çalışmaları, organizasyon teorisi ve meslekler ve uzmanlık sosyolojisi arasındaki kesişme noktasındadır. Tatiana, küresel yönetişim, stratejik yönetim ve akademik mesleğe odaklanan birçok uluslararası projeye liderlik etmiştir. Araştırma faaliyetleri öğretme ve öğrenmede yeni uluslararasılaşma, kriz yönetimi ve yenilik ağları uygulamalarına odaklanmaktadır. Halen Gürcistan’daki Eğitim ve Bilim Bakanlığı için uluslararasılaşma ve araştırma yönetişimi üzerine Dünya Bankası tarafından finanse edilen bir projeye liderlik etmektedir. Tatiana, SRHE Society for Research into Higher Education’ın bir dergisi olan Higher Education Quarterly’nin baş editörüdür.


Research careers in the “knowledge society”:  Role and contribution of higher education

The scholarship on doctoral education and researcher development reflects broader societal transformations, such as the emergence of the “knowledge society”, globalisation and internationalisation, marketisation. It also reflects the pressures that universities experience due to the increasing number of students and their heterogeneity. In parallel, universities’ role in knowledge production is being challenged by several stakeholders through demands for wider societal impact that goes beyond academia.

Against this backdrop, doctoral education and researcher development are being questioned on their purposes, organisation, pedagogical and learning experience, effective preparation of graduates for labour markets, partnerships with other societal sectors, and digital transformations. This presentation will highlight the unique role of universities in providing research training for the next generations of academics, as well as for highly skilled workers in contemporary economic sectors. It will also draw on recent research comparing different higher education systems and their competitiveness in enhancing national socio-economic development.