Davetli Konuşmacılar

Zehra Taşkın

Zehra Taşkın, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde doçenttir. Ayrıca, Adam Mickiewicz Üniversitesi Bilimsel İletişim Araştırma Grubu’nda (Polonya) araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Temel araştırma alanlarını araştırma/performans değerlendirmeleri ve bilimsel iletişim gibi konular oluşturmaktadır. Taşkın yüksek lisans tezinde, atıf dizinlerinde üniversite bağlantılarının standartlaştırılması konusunu ele almış olup, doktora tezinde ise Türk Dili için içerik tabanlı bir atıf analizi modeli tasarlamıştır. Çalışmaları Journal of Informetrics, JASIS&T, QSS ve Scientometrics dahil olmak üzere bilgi bilimindeki saygın dergilerde yayınlanmıştır. Taşkın, Polonya Ulusal Akademik Değişim Ajansı (NAWA Polonya), NASA Astrobiyoloji Enstitüsü, Tokyo Teknoloji Enstitüsü, Fince Öğrenen Topluluklar ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) gibi kuruluşlar tarafından finanse edilen birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır. Taşkın, ayrıca Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından desteklenen Herkes için Kütüphane projesinde aktif rol almıştır. Bilimsel iletişim alanında çalışan genç araştırmacıları desteklemek amacıyla kurulan Bilimsel İletişim Ağı kurucu ortağıdır. Daha fazla bilgi için https://zehrataskin.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


“Beyond the Numbers: Rethinking Research Performance Evaluations for Quality and Impact”

Researchers are often evaluated based on numerical metrics such as the number of publications and citations, the impact factor of the publication venue, the h-index of the researchers, and university rankings. However, the emphasis on numbers has resulted in a “publish or perish” culture and an uncontrollable number of scientific outputs that cannot be read by anyone. Additionally, relying solely on these metrics has created significant inequalities between researchers, disciplines, countries, and research topics. To address these challenges, we need to shift away from systems that prioritize numbers and instead develop new systems that focus on evaluating the quality and impact of research output. Numerical metrics can be useful for evaluating research performance, however, they should not be the sole criteria for deciding academic success. Instead, we need to develop more comprehensive evaluation systems that prioritize the societal and scientific impact of research. In this presentation, I will explore whether numerical evaluations can be replaced and discuss alternative ways to measure research quality.