IHEC2023 Yayın Süreci


 

Tam Metin Bildiri Kitabı, Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi ve Higher Education Governance & Policy Dergisi Yayın Süreci

Bildirilerini yazılı hale dönüştürmek isteyen yazarlar, YÖÇAD Tam Metin Bildiri Kitabı veya Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) ya da Higher Education Governance & Policy (HEGP) makale süreçlerinden sadece birini tercih edebileceklerdir. Aşağıda yayın süreçlerini bir kere daha hatırlatmak istiyoruz.

(1) YÖÇAD tarafından yürütülecek olan Tam Metin Bildiri Kitabı (The Proceedings Book) süreci:

Tam metin bildiri kitabı Türkçe veya İngilizce metinlerin gönderimi için son tarih 1 Kasım 2023 olup, tam metin olarak hazırlananan bildirilerin gönderimi konferans düzenleme kurulu tarafından belirlenen formatta ( Tam Metin Bildiri Formatı ) ve yocad.ihec@gmail.com adresine word dokümanı olarak gönderilmelidir.

Tam metin bildiriler (konferans katılımı konfirme edilerek), kitap editörleri tarafından düzenlemeleri ilgili yazarlarla birlikte yapıldıktan sonra editör kararıyla basılması söz konusu olacaktır.

Tam Metin Bildiri Formatı

Tam metin bildiri formatına bu linkten ulaşabilirsiniz. (PDF)

Tam metin bildiri formatını bu linkten indirebilirsiniz. (docx)

(2) Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi (EKU) iş birliği ile yürütülecek olan dergi süreci:

Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi özel sayısı Türkçe olarak yayınlanacaktır. Konferansta İngilizce sunulan bildiriler de Türkçe’ye çevrilmesi durumunda bu dergide yayınlanabilirler. Türkçe metinlerin gönderimi için son tarih 1 Kasım 2023 olup, yayın süreci detaylarına aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz:

– Dergi websitesi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku

– Dergi yazım kılavuzu: https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku/writing-rules

– Dergi indeksler: https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku/indexes

Gelen makalelerin basımı (konferans katılımı konfirme edilerek), özel sayı editörleri tarafından yürütülecek hakemlik süreci sonunda verilecek kararlara göre söz konusu olacaktır.

(3) Higher Education Governance & Policy Dergisi (HEGP) iş birliği ile yürütülecek olan dergi süreci:

Higher Education Governance & Policy Dergisi (HEGP) İngilizce olarak yayınlanacaktır. Konferansta Türkçe sunulan bildiriler de İngilizce’ye çevrilmesi durumunda bu dergide yayınlanabilirler. Derginin yıllık normal yayın süreci işletilecektir. İngilizce metinlerin gönderimi için son tarih 1 Kasım 2023 olup, yayın süreci detaylarına aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz:

– Dergi websitesi: https://dergipark.org.tr/en/pub/hegp

– Dergi yazım kılavuzu: https://dergipark.org.tr/en/pub/hegp/writing-rules

– Dergi indeksler: https://dergipark.org.tr/en/pub/hegp/indexes

Gelen makalelerin basımı (konferans katılımı konfirme edilerek), dergi editörleri tarafından yürütülecek hakemlik süreci sonunda verilecek kararlara göre söz konusu olacaktır.