Tarihçe

Yükseköğretim Çalışmaları Derneği (YÖÇAD) Ekim 2015 yılında kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı, yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, akademik faaliyetlerde bulunabilmek, ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını konferans, kongre, panel, sempozyum, seminer ve çalıştay gibi bilimsel organizasyonlar aracılığıyla paylaşmaktır.

Derneğimizin ilk geniş kapsamlı faaliyeti IHEC 2017 olmuştur. Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer mevcut üyeleri Yükseköğretim Çalışmaları alanında idari ve/veya bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Derneğin yönetim kurulu üyeleri IHEC 2015 konferansını düzenleyen Düzenleme Kurulu ve/veya Bilim Kurulu’nda görev almışlardır.