6. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2023)Bu konferans TÜBİTAK BİDEB 2223 Programları kapsamında desteklenmektedir.
Yükseköğretimin Dönüşümü: Geçmişten Çıkarılan Dersler, Bugünkü Deneyimler, Geleceğe Yönelik Tartışmalar

Günümüz dünyasında pandemi, ekonomik ve siyasi krizler, teknolojinin gelişimi, bölgesel ve küresel göç, iklim krizi, doğal afetler gibi birçok olayları gözlemlediğimiz bir zaman dilimine şahitlik etmekteyiz. Tüm bu olayların gölgesinde, kurumsal alanlar hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci geçirmektedir. Bu alanlardan bir tanesi olan yükseköğretimde de dönüşüm kaçınılmaz hale gelmiştir. COVID-19 salgını, birçok ülkede üniversitelerin kapatılmasına ve uzaktan eğitime geçilmesine neden olmuştur. Bu geçişin sonucu olarak, yükseköğretim kurumları uzaktan yönetim ve uzaktan eğitim ile ilgili deneyimlerini arttırmış ve bunlar ile ilgili uygulamalar geliştirmiştir. Bununla birlikte bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, özellikle yapay zekâ, bulut bilişim, büyük veri ve sanal gerçeklik gibi alanlarda, hızla ilerlemektedir. Bu gelişmeler, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirirken, öğretim elemanlarına yeni öğrenme ve öğretme alanları ve yöntemleri sunmakta ve aynı zamanda yükseköğretimde araştırma ve yönetim şekillerini de etkilemektedir.

Bununla birlikte, dünyada yükseköğretime ayrılan kaynakların giderek azalması sonucunda bütçe ve kaynak yönetiminde değişimler de kaçınılmaz hale gelmektedir. Rekabet hızlı bir şekilde artmakta, öğrenci deneyimi ve memnuniyeti, üniversitelerin niteliği ve dünya sıralamaları tartışmalarda ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, toplumlarda yaşanan sosyal ve kültürel değişimler, yükseköğretim kurumlarını da etkilemektedir. Bu etkileşim öğrencilerin demografik yapısını da değiştirmektedir. Bu çeşitlilik, yükseköğretim kurumlarının farklılaşan öğrenci ihtiyaçlarını karşılayıcı politikalar üretip disiplinler arası programlar, deneyimsel öğrenme fırsatları, kariyer gelişim yolları ve müfredat dışı etkinlikler sunma ihtiyacı doğurmaktadır. Çevresel değişimler de (iklim değişikliği, doğal afetler ve benzeri faktörler gibi) yükseköğretim kurumlarının işleyişini etkileyebilir. Bu tür etkiler, kurumun lojistik konumu, bina bakımı, enerji kullanımı, kaynak yönetimi gibi çok çeşitli konularda dönüşümlere neden olmaktadır. Bu da yükseköğretim yönetimi ve yükseköğretim politikaları alanlarında, sürdürülebilirlik açısından çevresel değişimlerin de en az diğer değişimler kadar merkeze alınması gerektiğini bize göstermektedir.

Elbette ki yükseköğretimdeki dönüşüm, yukarıda belirtilen alanlar ile sınırlı kalmamaktadır. Bu sürecin parçaları olan öğrenciler, akademik ve idari personel, yöneticiler ve ekosistemin diğer tüm paydaşlarının bir araya gelerek bu dönüşüm deneyimini masaya yatırması büyük önem taşımaktadır. Bu sebep ile bu dönüşümlerden öğrenilen dersleri, bugünkü deneyimleri, ortaya çıkan fırsatları, yeni mücadele alanlarını ve bunların doğrultusunda yükseköğretimin geleceğini tartışmak üzere sizleri 6. IHEC Konferansına davet ediyoruz


Konferans Konu Başlıkları:

 • Üniversitenin vizyon, misyon ve rolünü yeniden düşünmek
 • Yükseköğretimde etik, prensip ve değerler
 • Küresel sorunlara yükseköğretimin tepkileri ve cevapları
 • Yükseköğretim politikası, analizi ve uygulama örnekleri
 • Yükseköğretim ekosisteminde kültür ve iklim
 • Yükseköğretimde nicelik ve nitelik tartışması
 • Yükseköğretimde uluslararasılaşma ve yerelleşme
 • Dönüşüm sürecinde ortaya çıkan öğrenci ihtiyaçları
 • Öğretim elemanlarının ihtiyaçları ve beklentileri
 • Yükseköğretime erişim ve çeşitlilik
 • Yükseköğretimde güncel eğitim yaklaşımları
 • Yükseköğretim ve sürdürülebilirlik
 • Yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme
 • Yükseköğretimde dijitalleşme
 • Yükseköğretim kurumlarındaki bireylerin iyi oluş (wellbeing) halleri
 • Yükseköğretimde dönüşüm sürecinde idare ve yönetim