Dr. Adem Yaman

Dr. Adem Yaman
Denetim Kurulu Başkanı

Dr. Adem Yaman, Ankara Üniversitesi sonrasında doktora öğrenimini Gazi Üniversitesinde tamamlayarak 2016 yılında “DR” unvanı aldı.

2001 yılında Maliye Bakanlığı’nda “vergi müfettiş yardımcısı” olarak kamu görevine başlamıştır. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda Bakanlık Müfettişi olarak denetim elemanlığı görevini sürdürdü. Aynı bakanlık bünyesinde daire başkanlığı ve iç denetçi olarak görevler üslendi. Dr. YAMAN, 2017 yılından bu yana Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. Yaman’ın uluslararası ve ulusal kitaplarda bölüm yazarlığı, ulusal düzeyde kitap yazarlığı bulunmaktadır. Yazarın, “risk yönetimi”, “kriz yönetimi”, “iç denetim”, “yükseköğretim finansmanı”, “Kontrolün yönetimi”, “Yükseköğretimde uluslararasılaşma”, “İdari Basitleştirme”, “Sosyal adalet”, “Eğitim finansmanı”, “Hesap verebilirlik”, “Yükseköğretim yönetimi”, ve “Karşılaştırmalı finansman” konularında bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.


 Dr. Adem Yaman completed his doctoral studies at Gazi University after Ankara University and received the title of “DR” in 2016.

In 2001, he started his public service as “assistant tax inspector” at the Ministry of Finance. Afterwards, he continued his duty as an inspector at the Ministry of National Education as a Ministry Inspector. He assumed duties as head of department and internal auditor within the same ministry. Dr. YAMAN has been continuing his academic studies at Çanakkale Onsekiz Mart University since 2017.

Dr. Yaman is a chapter author in international and national books, and a book author at the national level. “Risk management”, “crisis management”, “internal audit”, “higher education finance”, “Management of control”, “Internationalization in higher education”, “Administrative simplification”, “Social justice”, “Education finance”, “Accountability”. He has scientific studies on ”, “Higher education management”, and “Comparative financing”.