Dr. Mehmet Şengül

Dr. Mehmet Şengül
Sayman

Dr. Mehmet Şengül, doktorasını Anadolu Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra 2007-2010 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde İngilizce biriminde okutman olarak çalıştı. Dr. Şengül, 2010-2014 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce alanında dersler verdi ve ölçme ve değerlendirme üzerine çalışmalar yürüttü. Ayrıca, Uluslararası İlişkiler Birimi’nde Bologna Çalışmaları, AKTS uygulaması ve Diploma Eki ile ilgili konularda uzman olarak görev yaptı. Bununla birlikte, Yükseköğretim Kurulu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nda uzman olarak görev yapmıştır. Halen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları yabancı dil eğitimi, yabancı dil ölçme-değerlendirme, AKTS, Yeterlilikler Çerçevesi, Kalite Güvencesi, Uluslararasılaşma ve Hareketliliktir. Yükseköğretim alanında bazı önemli yayınları bulunmaktadır. Yabancı dil olarak, C2 düzeyinde İngilizce, B1 düzeyinde Almanca ve A2 düzeyinde Fransızca bilmektedir.


Dr. Mehmet Şengül received his PhD in the department of English Language Teaching at the University of Anadolu. After graduation, he worked as a language instructor at Ankara University from 2007 to 2010. In the period of 2010-2014, in addition to teaching courses in English education and working on language assessment and testing at Mustafa Kemal University, Dr. Şengül served as an Expert in International Relations Unit dealing with Bologna Studies, ECTS implementation and Diploma Supplement between 2010-2014. He worked as an Expert in Multilateral Relations Unit of International Relations Department at Council of Higher Education of Turkey. He has been serving as Erasmus Institutional Vice Coordinator at Ankara Hacı Bayram Veli University. The areas of his expertise are foreign language education, language testing, ECTS, QF, QA, Internationalization and Mobility. He has some significant publications in higher education studies. His foreign languages levels are C2 level in English, B1 in German and A2 in French.