Prof. Dr. Armağan Erdoğan

Prof. Dr. Armağan Erdoğan
Başkan

Yükseköğretim çalışmaları alanında profesör olarak Beykoz Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Doçentlik unvanını Türkiye’de ilk defa 2015 yılında açılan Yükseköğretim Çalışmaları Bilim Alanından aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Yükseköğretim Kurulu’nun bursuyla İngiltere’de İngiliz ve Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları alanında Warwick Üniversitesi’nden aldı. Doktora tezinde George Eliot’un İngiliz yaşamını konu alan romanlarında “yabancı” ile karşılaşmanın eğitici etkisini çalıştı. 2002-2011 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi’nde öğretim üyesi, Bölüm Başkanı ve Dış İlişkiler Birimi sorumlusu olarak çalıştı. 2008-2012 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na Uluslararası Birim Direktörü ve Başkan danışmanı olarak çalıştı. Bu süreçte yükseköğretimle ilgili uluslararası raporların, yazışmaların hazırlanmasına katkı verdi, Bologna Süreci’nin ulusal düzeyde koordinasyonunu yürüttü, Bologna İzleme Grubu (BFUG) Türkiye Temsilcisi, ENIC-NARIC Ağı Türkiye irtibat kişisi, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), OECD- Yükseköğretimde Kurumsal Yönetim (OECD-IMHE) gibi birçok uluslararası platformda YÖK’ü temsilen toplantılara katıldı. 2013-2019 yılları arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmanın yanında rektör danışmanı ve yükseköğretim çalışmaları merkez müdürü görevlerinde bulundu. Almanya’da Frei Universitesi, ABD’de Boston College (CIHE) ve Hollanda’da University College Roosevelt’de misafir araştırmacı olarak bulundu. 2009-2018 yılları arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi üyeliği görevinde bulundu. Yayınları Türkiye’de yükseköğretim politikaları, Bologna süreci uygulamaları, uluslararası işbirlikleri, kalite güvencesi, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine yoğunlaşmaktadır.


Armağan Erdoğan works at Beykoz University as a professor of higher education studies. She received the title of Associate Professor from Higher Education Studies, which was opened as an academic field in Türkiye for the first time in 2015. She was awarded a scholarship from the Council of Higher Education and completed her postgraduate degrees in English and Comparative Literary Studies from the University of Warwick, England. In her doctoral thesis, she studied the educational effect of encountering the “foreign” in George Eliot’s novels about English life. After receiving her PhD in 2002, she worked at Kırıkkale University as a lecturer, head of department, and director of the foreign relations unit. Between 2008 and 2014, she worked as the International Unit Director and advisor to the president of the Council of Higher Education. During this period, she contributed to the preparation of international reports, coordinated the Bologna Process at the national level, and represented YÖK on many international platforms, such as Bologna Follow-Up Group (BFUG), representative of Türkiye, ENIC-NARIC Network Türkiye contact person, European University Association (EUA), and OECD-Institutional Governance in Higher Education (OECD-IMHE). Between 2013 and 2019, in addition to working as a faculty member at Ankara Social Sciences University, she also served as an advisor to the rector and director of the Higher Education Studies Center. Between 2009 and 2018, she was a member of the Turkish National Commission for UNESCO’s Gender Equality Specialized Committee. Her publications focus on higher education policies in Türkiye, the Bologna Process, international collaborations, quality assurance, and gender equality in higher education.