Dr. Fatma Nevra SEGGİE

Dr. Fatma Nevra SEGGİE

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Programından lisans derecesini, 1996 yılında Warwick Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Çalışmaları ve Yöntemleri Programı’ndan yüksek lisans derecesini alan Seggie, doktora derecesini  2007 yılında Michigan Eyalet Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Bölümü, Yükseköğretim, Yetişkin Eğitimi, ve Uzaktan Eğitim Programı’ndan almıştır.

1998-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, 2001-2003 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulları’nda öğretim görevlisi olarak çalışan Seggie, 2004-2007 yılları arasında Michigan Eyalet Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını yürütürken Yükseköğretim, Yetişkin Eğitimi, ve Uzaktan Eğitim Programı asistanı (graduate assistant) olarak görev yapmıştır. Dr. Seggie, Aralık 2007 tarihinden itibaren Boğaziçi Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamış olup, 2009-2013 yılları arasında Dr. öğretim üyesi, 2013-2019 yılları  arasında doçent olarak akademik kariyerine devam etmiş, Aralık 2019 tarihinde profesörlük kadrosuna atanmıştır.

Dr. Seggie, yükseköğretim sisteminde örgüt iklimi ve liderlik,  yükseköğretimde uluslararasılaşma, nitel araştırma yöntemleri ve yükseköğretim politika analizi konularında akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası kitap yazarlığı ve kitap editörlüğü yapmış olan Dr. Seggie, birçok ulusal ve uluslararası konferanslarda sözlü bildiri sunmuş olup, hakemli dergilerde yayınlar yapmıştır. 2015 yılında kurulan Yükseköğretim Çalışmaları Derneği’nin (YÖÇAD) kurucu üyelerinden biri olup aynı zamanda derneğin başkanlığını da Ekim 2022’ye kadar yürütmüştür. Ulusal rapor yazarlığının ve çeşitli projelerde danışman ve uzman olarak aldığı görevlerin yanısıra, yürütücü ve araştırmacı olarak çeşitli ulusal ve uluslararası karşılaştırmalı projelerde yer almış olan Dr. Seggie, aynı zamanda Eğitim ve Bilim Dergisi’nde alan editörlüğü yapmaktadır.

https://ed.boun.edu.tr/tr/people/fatma-nevra-seggie


Seggie received her bachelor’s degree in the English Language Teaching program from the Department of Foreign Language Education at the Faculty of Education in Istanbul University in 1994, her master’s degree in the English Language Studies and Methods program from the Faculty of Education in Warwick University in 1996 and her PhD in the Higher, Adult and Lifelong Education program from the Department of Educational Administration at the Faculty of Education in Michigan State University in 2007.

Seggie worked as a lecturer at the School of Foreign Languages at Bilkent University between the years of 1998 and 2001 and Istanbul Technical University between the years of 2001-2003, and as a graduate assistant the Higher, Adult and Lifelong Education program at Mchigan State University between the years of 2004-2007Dr. Seggie has been at Boğaziçi University since December 2007. He started to work as a lecturer. She continued her academic career as an assistant professor between the years of 2009-2013, as an associate professor between the years of 2013-2019, and was appointed as a professor in December 2019.

Dr. Seggie’s research interests are organizational climate and leadership in higher education system, internationalization in higher education, qualitative research methods and higher education policy analysis. She has published and co-edited national and international academic books. Seggie has also presented at several national and international conferences and published in refereed journals. She is one of the founding members of the Association for Higher Education Studies (YÖÇAD), which was founded in 2015 and was the president of the association until October, 2022. She has also been involved in various national and international comparative projects as a consultant and expert, written national reports his duties and participated in research projects as a principal investigator and researcher. Dr. Seggie is also one of the field editors in the Education and Science Journal.

https://ed.boun.edu.tr/people/fatma-nevra-seggie