Özet Gönderimi

Katılım Şekilleri

  • Sözlü Sunum: 15 dakikalık kişisel sunumlar

Sözlü Sunum Özeti: Kaynaklar hariç, 500-750 kelime arası olup (1) Problem tanımını, (2)Çalışmanın amacını veya Araştırma sorusunu/sorularını, (3) Kavramsal/teorik çerçeveyi, (4) Çalışmanın Yöntemini (ampirik çalışmalar için), (5) Bulguları (devam eden çalışmalarda ilk bulguları)/ Tartışmaları, ve (6) Sonuçları içermelidir.

  • Sempozyum (60-90 dakika): En az üç, en fazla beş bildiriden oluşan sempozyum önerileri yapılabilir. Sempozyum tartışmacısı, sempozyum ekibini ve teklifini sunmalıdır. Sempozyum önerisi 500 kelimeye kadar sempozyumu tanıtıcı tek bir metin ve her bir sempozyum bildirisi için 300 kelimelik özetlerden oluşmalıdır.

Sempozyum Özeti: Kaynaklar hariç, 400-600 kelime olup sempozyumun probleminin tanımını, amacını, kavramsal/teorik çerçevesini, sempozyum bildirilerinin sempozyuma katkısını, tartışmaları ve sonuçları içermelidir.

Sempozyum Bildiri Özetleri:Kaynaklar hariç, her bir özet 300-500 kelime arası olup (1) Problem tanımını, (2) Çalışmanın amacını veya Araştırma sorusunu/sorularını, (3) Kavramsal/teorik çerçeveyi, (4) Çalışmanın Yöntemini (ampirik çalışmalar için), (5) Bulguları (devam eden çalışmalarda ilk bulguları)/ Tartışmaları, ve (6) Sonuçları içermelidir.


Yazara Bilgi

Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir. Özetini İngilizce gönderenlerin sunumlarını İngilizce yapmaları gerekmektedir.

IHEC 2019 hakemli bilimsel bir konferanstır. Konferansa gönderilen tüm bildiriler/sempozyumlar alanında uzman en az 2 hakem tarafından ”kör hakemlik’’ uygulaması çerçevesinde değerlendirilecektir. Kabul veya red kararı hakem değerlendirmesi sonucuna göre verilmektedir.


Önemli Hatırlatmalar

Ortak yazarlı çalışmalar için konferansa bizzat katılacak her bir katılımcının katılım ücreti yatırması gerekmektedir. Bir katılımcı en fazla 2 bildiri sunabilir.

Bir yazarın ismi en fazla 3 bildiride yer alabilir.

Konferans programına dahil olmak isteyenlerin 6 Eylül 2019 tarihine kadar konferansa kayıt olması gerekmektedir.


Özet gönderimleri kapanmıştır.